Machine Learning Competition for Humans!

• Anda frasa.Frasa yang sesuai dengan watak anda jenis.
Jika anda memutuskan untuk mengambil ujian, tolong segera untuk menyimpan pada Valerian atau bijaksana, untuk mengelakkan kemalangan.
Untuk trauma jiwa, atau gangguan saraf penulis adalah tidak bertanggung jawab. :D

Mula Ujian!