•Mengambil satu kata dan aku akan memberitahu anda apa bulan tahun •

Pilih salah satu perkataan...Yang perlu dilakukan dengan hidup anda atau anda hanya suka.
Dan kemudian anda tahu apa bulan tahun!

Mula Ujian!