Machine Learning Competition for Humans!

Anda dirawat seperti wira Harry Potter?

Saya ujian pertama, tolong jangan buang kasut dan racun tidak menawarkan. Ujian untuk gadis-gadis.

Mula Ujian!