#2

Anda berkomunikasi secara bersamaan dengan " n " ke-beberapa orang-orang dalam pelbagai perbincangan,seperti anda memiliki beberapa Jendela terbuka dalam SISTEM dan agen.
Apa yang akan anda lakukan?

Jawapan kepada soalan:

Soalan seterusnya ››