Anda orang dari death note.^^

- Sabar!

Mula Ujian!