Apakah yang mengatakan dekat kepada anda dengan semangat?

Jawapan kepada soalan:

Soalan seterusnya โ€บโ€บ