Apa fenomena alam adalah milik anda?

Selamat datang untuk ujian saya!

Mula Ujian!