1 pertanyaan

Keadaan.
Jika anda menipu orang, dan dia akan menjadi teman anda, tetapi kemudian ia ternyata bahawa dia adalah dibingkai...
Reaksi anda setelah berita ini?

Jawapan kepada soalan:

Soalan seterusnya ››