Machine Learning Competition for Humans!

[Apa naluri?]

Bukan psikologi dan bukan seorang psikiater, pasti

perbezaan antara keputusan dihukum :D
secara Umum, memutuskan kesungguhan.
Yang ada "pengarang" komputer tidak ada yang akan keluar dan menyeret anda pergi ke tanah orang-orang bodoh.


Biasanya yang menyenangkan laluan ^^
pendapat di sini : http://speech.beon.ru/22584-175-bugagje-hdd.zhtml

Mula Ujian!