Machine Learning Competition for Humans!

`Apa yang anda penilaian?

Ini adalah sebuah ujian biasa, ramai daripada mereka di Beon.
Semua avatar diambil oksonicsonicok
Ayo, jangan malas.

Mula Ujian!