Apa yang gelap dewi hidup di dalam kamu?

Tidak tahu benar-benar apa lagi untuk memanggil ujian ini, tetapi ia adalah mungkin dan sebagainya.

Mula Ujian!