Machine Learning Competition for Humans!

Apa yang hidup di dalam hati anda?

Jadi, hasil ujian ini menunjukkan yang mengambil sebahagian baik hati anda.)
Terima kasih terlebih dahulu untuk lulus ujian.

Mula Ujian!