Machine Learning Competition for Humans!

Avatar dihormati! Sangat banyak! Dengan pop peri!

Sangat banyak!
Aku telah selesai...
jika kau seorang peri kemudian pergi di sini
http://rakta2.beon.ru/21766-084-h-nja.zhtml#e313696952

sebagai ujian yang menarik tentang rakannya
765487

Bentuk dengan rakannya
817738

Mula Ujian!