Beberapa anak-anak dari Rennet akan seperti anda?

1.Banyak gambar-gambar!😃
2.Untuk menjawab secara jujur!😎
3.Tolong simpan komentar anda di hari saya!🙂
4.Jangan bimbang jika hasilnya tidak seperti!😏
5.Jangan menghukum dengan tegas, ini hanya 2 ujian!😇 (1 bukan sangat baik)😳

Mula Ujian!