Berapa jauh ke kiri anda bumbung?

Remeh ujian untuk remeh topik...😃

Mula Ujian!