Dan ia berakhir di...

Jangan lupa nama penuh!

Jawapan kepada soalan:

Soalan seterusnya ››