Di salah satu bintang menunjukkan perniagaan adalah yang paling kau suka?(perempuan)

- Senang suara)

Mula Ujian!