Kami darah yang sama...


Para ilmuwan telah menemukan bahwa watak orang tergantung pada golongan darah.
Jika Rusia bertanya: "Apakah anda tanda?" - Jepun: "Apa jenis darah anda?"
Menurut Jepun darah yang sebahagian besarnya menentukan karakter dan personaliti orang dari bintang-bintang jauh.
Menganjurkan ujian dan mengambil kira darah kumpulan dipanggil di sini "ketsu-EKI-Gata" dan bawa itu dengan begitu serius.
Pengurus dan HR menggunakan "ketsu-EKI-Gata" dalam mempekerjakan pekerja untuk bekerja,
profesional pemasaran – untuk meramalkan permintaan untuk bakal produk,
kebanyakan orang untuk memilih teman dan sahabat.
Pendapat tentang ujian di sini: http://lenorlusi.beon.ru/14759-645-moi-testy.zhtml

Mula Ujian!