Mencerminkan mata anda?

* Saya melihat orang-orang yang melihat ke dalam mata anda?

Mula Ujian!