Mengetahui berapa banyak cahaya dan kegelapan (dalam peratus).

Mula Ujian!