Machine Learning Competition for Humans!

Mengukur kemerduan dalam pelbagai watak-watak anime ! *Ya*

Para-PA-PA-PA~
Di sini kita lagi 😲
Mengukur tingkat album mereka dalam pelbagai watak-watak anime!
Sedikit humor dan tidak masuk akal

-
Tolok lain:
Kesejukan:
661525
Kemalasan:
668416
Silap mata:
677048
Kemerduan:
678673
Cinta:
687112
Kekejaman:
692185
Itu bergantung pada dunia maya:
709666
Ketahanan:
753102

Mula Ujian!