Nama orang jepang (perempuan)+gambar=)

Mengambil kata, dan aku akan memberitahu anda nama Jepang. Boleh gunakan itu dalam anime)))

Mula Ujian!