Pertama...

Memahami peraturan...
1)untuk Menjawab secara jujur,jadi yang hasilnya adalah Betul!
2)Pergi komen atau menerbitkan ini ujian pada hari saya.
3)Terima kasih datang.Aku benar-benar bagus!
Apakah anda setuju???

Jawapan kepada soalan:

Soalan seterusnya ››