Machine Learning Competition for Humans!

SEKUMPULAN GAMBAR!!!!!!!!!!!!!

Apa gambar anda?
Sebagai tindak balas, sekumpulan gambar!!!!

Mula Ujian!