Machine Learning Competition for Humans!

{ `Sesuatu tentang anda` }


Ujian untuk gadis-gadis dan anak laki-laki)
Saya cuba untuk membuat ia sebagai jujur seperti yang anda boleh ^_^
Tetapi hasilnya adalah tidak untuk mengalahkan o_o
Dengan cara itu, dan datang untuk melawat)
Ambil dengan roti dan garam *_*

Mula Ujian!