Siapa dari anime "death note" anda akan?

Bertanya soalan-soalan untuk menjawab secara jujur!Keputusan yang berbeda!

Mula Ujian!