**Warna apa masalahnya anda?**

Ghkm..O. o Baik, Cho.
Apabila tukang Emas apakah ini ujian,ia berbau Valerian. XD
Oh..aku punya warna makhluk yang ditentukan. >.<

Mula Ujian!