Machine Learning Competition for Humans!

\Yang anda adidaya\

Ujian lain:
http://himan.beon.ru/3778-771-moi-tvorenija-oo.zhtml

Mula Ujian!