anda anime penampilan+watak

ya, kita akan lihat

Mula Ujian!