Machine Learning Competition for Humans!

anda kapten dari Pemutih

Ujian ini didasarkan pada prinsip ramalan *idea bukan milikku*, hanya mengambil beberapa yang lebih dekat dengan anda dan mendapatkan sambutan..dan sebagainya. bermula.
PS. ujian dengan gambar-gambar!..

Mula Ujian!