Machine Learning Competition for Humans!

layak(a) apakah anda tajuk wizard?

bagaimana anda tahu sihir dan boleh lulus ujian dispensasi guru sekolah sihir dan pelajar.

Mula Ujian!