dan sekali lagi, tindakan anda... apa yang anda akan lakukan jika ibu datang ke rumah sementara di Stelco mabuk x)

Yang ketiga adalah tidak diperlukan, tapi seorang ganti x)

Jawapan kepada soalan:

Soalan seterusnya ››